Úspěchy

PŘÍKLADY NAŠÍ POMOCI: 

  • Paní M.U. byla sražena motorovým vozidlem při přecházení vozovky. Skončila ve velmi vážném stavu s trvalými následky, nepohyblivá. Byla jí vyplacena částka 432.000,- Kč. Po intervenci společnosti byla uzavřena mimosoudní dohoda, na základě které pojišťovna vyplatila částku 2.484.000,- Kč.
  • Pan P.K. byl odškodněn za zranění, které utrpěl jako spolujezdec při střetu s druhým vozidlem. Pojišťovna panu P.K. krátila jeho nárok o 80% jako spoluzavinění z důvodu nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za vědomé podstoupení jízdy s řidičem, který byl pod vlivem alkoholu. Po námitkách společnosti pojišťovna krátila nárok pouze z jednoho důvodu, a to 40 %. U jiného klienta bylo spoluzavinění zcela vyloučeno.
  • Manželé M. a K. M. byli účastníky dopravní nehody, kterou nezavinili. Bylo jim způsobeno jen drobné zranění v oblasti krční páteře, za které neočekávali žádné odškodnění. Za pomoci společnosti byla každému z nich z titulu škody na zdraví vyplacena částka 13.400,- Kč. Dostali proplaceny i nároky, o nichž ani nevěděli.
  • Pan Z.S. – erudovaný lékař, utrpěl velmi závažná poranění co by cyklista po nárazu s vozidlem nezodpovědného řidiče. Mimo ostatní nároky, byly v rámci soudního řízení vymoženy nároky z titulu škody na zdraví ve výši 1.878.750,- Kč.