Váš život se může změnit během sekundy. Dopravní nehoda, střet s nákladním autem či srážka chodce na přechodu zpravidla vedou k závažným zraněním, často k trvalé invaliditě. Kvůli cizímu zavinění nejste schopní žít jako před tím, pracovat, studovat, pečovat o své děti nebo věnovat se svým koníčkům.

Jsme připraveni Vám pomoci orientovat se ve spleti paragrafů a zastupovat Vás při vymáhání nároků v roli poškozeného. Věřte si a trvejte na svých právech.

Jsme připraveni volit správnou strategii a vhodnou argumentaci při vyjednávání se všemi složkami činnými v trestním řízení při vyjednávání se zdravotnickými zařízeními a zejména pojišťovnami.

Nevzdávejte se nároku na spravedlivé odškodnění za újmu, která vznikla v důsledku bezohlednosti nebo nepozornosti jiného řidiče a konzultujte svůj případ s námi.

Dopravní nehody jsou podle statistických údajů způsobeny nejčastěji selháním lidského faktoru. Jedná se zejména o nezodpovědnost a neukázněnost řidičů motorových vozidel, kteří často přeceňují své schopnosti i technický stav vozidla.